Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Porta a ResiduRecurs

La Borsa de Subproductes de Catalunya és una plataforma marketplace que té per objectiu posar en contacte les empreses i indústries d'un territori i facilitar la compra venda de subproductes, residus, recursos i matèries primeres secundàries. A través de l'instrument "Porta a ResiduRecurs" els ens locals poden disposar d'una Borsa de Subproductes a nivell comarcal amb abast territorial, oferint un espai segur i eficaç a les empreses per negociar amb altres usuaris i convertir els seus residus en recursos, impulsant la innovació verda.

Ens locals que encara no disposin de l'eina "Porta a ResiduRecurs", aquest recurs inclou:

- Suport TIC per implementar i mantenir l'instrument "Porta a ResiduRecurs" al web de l'entitat
- Suport tècnic per a la implantació territorial del servei
- Foment del treball en xarxa
- Accés als usuaris i als anuncis publicats a la comarca
- Formació dels tècnics per a l'ús de l'eina
- Recursos bàsics de comunicació del servei

Ens locals que ja disposin de l'eina "Porta a ResiduRecurs", aquest recurs inclou

- Suport TIC per mantenir l'instrument "Porta a ResiduRecurs" al web de l'entitat
- Suport tècnic per a la consolidació territorial del servei
- Foment del treball en xarxa


Destinataris:
Consells comarcals

Requisits de concessió:
Disposar d'una persona referent de la plataforma a l'entitat local.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-095, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-095-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic

Tel. 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35840