Accessibilitat

La Diputació de Barcelona està  revisant totes les planes del seu web i adequant-les als criteris d'accessibilitat fixats per la legislació vigent, amb l'objectiu de facilitar l'accés als seus continguts al major nombre de persones possible, especialment les persones amb discapacitats i les persones grans.

Per tal d'assolir aquest objectiu, s'han seguit les pautes WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines, versió 1.0) establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium), de nivell AA.

S'acompleixen els estàndards i recomanacions del W3C pel que fa a XHTML 1.0 i CSS 2, la qual cosa garanteix la compatibilitat entre plataformes i versions dels navegadors web i permet separar l'estructura de la presentació dels continguts.

Sobre el procés d'adequació cal destacar:

  1. Que progressivament, durant els propers mesos, s'aniran incorporant els continguts dels diferents apartats al nou format.
    Durant aquest interval de temps, les persones responsables de crear i mantenir els continguts es formaran per tal de sostenir els nivells d'accessibilitat pels quals s'ha optat i, a més, serà possible comptar amb els usuaris per tal de mantenir obert, a través de les seves aportacions, el procés de millora permanent.
  2. El terme procés indica també una vocació de l'Oficina Tècnica d'Internet: l'accessibilitat no és una fita a assolir, sinó que és procés continu de millora de la qualitat, la usabilitat i l'accessibilitat de tots i cadascun dels productes dissenyats, desenvolupats i implantats. Incorporar el nou format a la totalitat de les pàgines elaborades, reflectirà el avenços en el camí de millora contínua, element que defineix el compromís de l'Oficina.

Per continuar exitosament amb el procés, sol·licitem que ens feu arribar les vostres opinions no només per corregir possibles errades, sinó d'atendre, en la mesura del possible, les vostres preferències i inquietuds.