Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Administració local

Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI)

Els Cercles de Comparació Intermunicipals es configuren com un mètode de treball, amb periodicitat anual, en l'àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals, per a assolir els objectius següents:
- Mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats
- Formar un grup de treball per intercanviar experiències
- Impulsar la millora dels serveis.

Els serveis municipals analitzats a través dels Cercles de Comparació Intermunicipal són: Abastament d'aigua; Biblioteques; Cementiris municipals; Enllumenat públic; Escoles bressol; Escoles de música; Esports; Espais escènics; Fires locals; Gestió i tractament de residus; Mercats municipals; Museus locals; Neteja viària; Oficines Municipals d'Informació al Consumidor; Policia local; Seguretat alimentària; Serveis de mediació ciutadana; Serveis culturals; Serveis locals d'ocupació; Serveis socials; Verd urbà; Serveis funeraris.

Més informació: www.diba.cat/menugovernlocal/cci


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Serveis analitzats a través dels Cercles de Comparació Intermunicipal: Abastament d'aigua; Biblioteques; Cementiris municipals; Enllumenat públic; Escoles bressol; Escoles de música; Esports; Espais escènics; Fires locals; Gestió i tractament de residus; Mercats municipals; Museus locals; Neteja viària; Oficines Municipals d'Informació al Consumidor; Policia local; Seguretat alimentària; Serveis de mediació ciutadana; Serveis culturals; Serveis locals d'ocupació; Serveis socials; Teatres municipals; Verd urbà; Serveis funeraris.

Normativa aplicable:

ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Xarxes i espais de millora 2022
Canal: Correu electrònic
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 03/01/2022 a 31/03/2022
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Programació

Tel. 934 722 237
s.programacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
34196