Fitxa del recurs

Àrea de Serveis Generals i Transició Digital
Administració local

Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI)

Els Cercles de Comparació Intermunicipals es configuren com un mètode de treball, amb periodicitat anual, en l'àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals, per a assolir els objectius següents:
- Mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats
- Formar un grup de treball per intercanviar experiències
- Impulsar la millora dels serveis.

Els serveis municipals analitzats a través dels Cercles de Comparació Intermunicipal són: Abastament d'aigua; Biblioteques; Cementiris municipals; Enllumenat públic; Escoles bressol; Escoles de música; Esports; Espais escènics; Fires locals; Gestió i tractament de residus; Mercats municipals; Museus locals; Arxius locals, Neteja viària; Oficines Municipals d'Informació al Consumidor; Policia local; Seguretat alimentària; Serveis de mediació ciutadana; Serveis culturals; Serveis locals d'ocupació; Serveis socials; Verd urbà; Oficines Tècniques Laborals (OTL) i Serveis d'Igualtat.

Més informació: www.diba.cat/menugovernlocal/cci

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, consorcis

Requisits de concessió:
Fer una sol·licitud via correu electrònic

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Serveis analitzats a través dels Cercles de Comparació Intermunicipal: Abastament d'aigua; Biblioteques; Cementiris municipals; Enllumenat públic; Escoles bressol; Escoles de música; Esports; Espais escènics; Fires locals; Gestió i tractament de residus; Mercats municipals; Museus locals; Neteja viària; Oficines Municipals d'Informació al Consumidor; Policia local; Seguretat alimentària; Serveis de mediació ciutadana; Serveis culturals; Serveis locals d'ocupació; Serveis socials; Teatres municipals; Verd urbà; Oficines Tècniques Laborals (OTL) i Serveis d'Igualtat.

Normativa aplicable:

ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Xarxes i espais de millora 2024
Canal: Correu electrònic
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 02/01/2024 a 31/03/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Programació

Tel. 934 022 237
s.programacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
175864