Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Digitalització de documents dels arxius municipals

Suport a la digitalització de documents dels arxius municipals adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) amb l'objectiu de conservar i difondre els seus fons.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Arxiu adherit a la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM)
Els arxius de la Central de Serveis Tècnics hauran d'haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural l'enquesta anual corresponent a l'any anterior de la convocatòria.
Cal disposar d'una sala de treball equipada adequadament per a les tasques a realitzar
Els arxius de la Central de Serveis Tècnics han d'assumir el 50% del cost del projecte

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: La sol·licitud ha d'anar acompanyada del formulari específic de recompte i característiques dels documents a digitalitzar.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%


Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Altres condicions d'execució i justificació: - Document acreditatiu de la realització dels productes digitals lliurats.
- L'execució serà al llarg de l'any 2024.

Normativa aplicable:

  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Suport al patrimoni cultural (museus i arxius municipals) 2023
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 01/10/2023 a 31/10/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23283