Fitxa del recurs

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana
Urbanisme i habitatge

Xarxa de les Agendes Urbanes Locals

Espai relacional de cooperació, intercanvi, innovació, aprenentatge i avaluació, destinat a donar suport als governs locals que afronten el desenvolupament de la seva agenda urbana local. El recurs ha de promoure el debat i la capitalització del coneixement, així com orientar en la resolució de problemes o necessitats que es generin en el procés de redacció i d'implementació del pla d'acció de l'agenda urbana local, proporcionant als ens locals l'oportunitat de participar en diferents espais d'intercavi.

Els objectius de la xarxa són:
- Ser fórum de debat de les agendes urbanes locals
- Reforçar la coordinació i la cooperació en la implementació de les agendes urbanes locals
- Constituir-se en laboratori d'experiències
- Incorporar agents del territori en el procés d'implementació de l'agenda urbana local
- Establir relacions amb altres xarxes existents, més enllà de la demarcació

És un recurs transversal que es desenvolupa conjuntament amb l'Àrea d'Acció Climàtica, la Gerència de serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, el Servei d'Agenda 23030 i Participació, l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional i l'Oficina d'Habitatge, i forma part del desplegament del Projecte Transformador del PAM/2020-2023 de la corporació: Impuls de les Agendes Urbanes Locals.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per aquest recurs.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Tenir concedit el recurs tècnic Disseny de l'Agenda Urbana Local
Estar redactant, tenir redactat o estar implementant l'agenda urbana local del seu territori
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-173-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-173-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Denominació (títol) de l'actuació sol·licitada:
Adhesió a Xarxa de les Agendes Urbanes Locals - Barcelona

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel. 934 020 648
s.urbanisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23269