Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Exposicions itinerants d'art contemporani

Exposicions d'art contemporani produïdes pel Programa d'Arts Visuals de la Diputació de Barcelona adreçades a espais expositius municipals: centres d'art, museus i sales d'exposicions. Totes les exposicions ofereixen serveis educatius i activitats específiques per a cada municipi, amb la voluntat d'oferir recursos als visitants per contextualitzar, aprofundir i dialogar amb les temàtiques i els plantejaments de l'exposició i amb els artistes que hi participen. Es poden consultar les exposicions disponibles i els requeriments tècnics a www.diba.cat/oda/aavv_exposicions

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Complir els requeriments que es detallen al plec de condicions tècniques de l'exposició sol·licitada
Assumir la part de les despeses de la itinerància que es detallen al dossier de l'exposició
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: L'import de cofinançament s'establirà per cada exposició.Trobareu la informació detallada a www.diba.cat/oda/aavv_exposicions. En cas que les mesures decretades per les autoritats competents en relació a la COVID-19 obliguin a tancar l'exposició en un municipi, o bé durant la totalitat del calendari previst o bé durant pràcticament la totalitat del calendari previst, el cost d'aquella itinerància serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.
Altres condicions d'execució i justificació: - Recull de les dades de públic assistent a l'exposició.
- Informe de conformitat amb l'assistència prestada.
- L'execució serà al llarg del 2023 i/o 2024.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Difusió Artística

Tel. 934 022 978
oda@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23117