Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Exposicions de medi ambient

Exposicions itinerants de medi ambient que es posen a disposició dels ens locals com a eines de sensibilització i conscienciació ambiental en matèria de transició energètica, residus, aigua i soroll.
Algunes d'aquestes exposicions han estat adaptades al format virtual. Els continguts de les exposicions itinerants i virtuals es pot consultar al web: www.diba.cat/es/web/mediambient/recursos-exposicions
Totes les exposicions disposen de materials complementaris que enriqueixen la visita i de materials personalitzables per fer-ne difusió.
La descripció de les exposicions, el seu continguts, format i materials complementaris es poden consultar a les fitxes corresponents:
- Actuem amb energia: www.diba.cat/es/web/mediambient/actuem-amb-energia
- Adeu soroll: www.diba.cat/es/web/mediambient/adeu-soroll
- Reduïm residus: www.diba.cat/es/web/mediambient/reduim-residus
- La vida de l'aigua: www.diba.cat/es/web/mediambient/la-vida-de-l-aigua
- Qüestió de temps: www.diba.cat/es/web/mediambient/questio-de-temps
- Menys plàstics, més vida: www.diba.cat/es/web/mediambient/menys-plastics-mes-vida
-Treballem per una energia sostenible: www.diba.cat/es/web/mediambient/treballem-per-una-energia-sostenible
- La Mar de plàstics (roll-up). Https://www.diba.cat/es/web/mediambient/mar-de-plastics
Les exposicions Actuem amb energia, Adeu soroll, Reduïm residus, La vida de l'aigua i Treballem per una energia sostenible i La mar de plàstics ofereixen també la possibilitat de realitzar una visita guiada dinamitzada per un educador o educadora.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Que la petició vingui d'un ens local

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: - Màxim dues exposicions diferents per ajuntament.
- Màxim una visita guiada de cada exposició que es sol·liciti.
Altres condicions: Cal omplir el formulari de sol·licitud:
https://formularis.diba.cat/diba/exposicions-medi-ambient
L'ens local ha de garantir que els requeriments tècnics descrits al web es compleixen correctament.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - L'ens local sol·licitant es responsabilitza de l'exposició cedida per la Diputació de Barcelona.
- El transport, muntatge i desmuntatge dels mòduls expositius va a càrrec de l'ens local sol·licitant, excepte en els casos de les exposicions Actuem amb energia, Adeu soroll, Qüestió de temps i Menys plàstics, més vida en què es requereix un transport i muntatge especialitzat que es realitzarà a càrrec d'una empresa contractada per la Diputació de Barcelona.
- L'ens local sol·licitant es responsabilitza de garantir que es prenguin les mesures oportunes per tal que l'exposició no resulti malmesa per negligència en el control de visitants o en manipulacions inadequades. També es responsabilitza de les despeses dels possibles desperfectes per negligència.
- En cas que l'exposició s'ubiqui en un espai que no gestioni directament l'ajuntament (biblioteca, escola, casal, centre cívic, poliesportiu, etc.), s'entén que igualment se'n fa responsable civil subsidiari;
- L'ens local sol·licitant es responsabilitza de garantir la neteja i desinfecció dels plafons i dels diversos elements de l'exposició abans del seu retorn.
- Durant el període d'emergència sanitària, l'ajuntament ha de posar a disposició dels visitants gel hidroalcohòlic per la desinfecció de les seves mans.
- L'ens local ha d'omplir una fitxa de valoració de cada itinerància realitzada.

Normativa aplicable:

  • www.diba.cat/es/web/mediambient
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2022
Canal: Formulari web
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 17/01/2022 a 16/12/2022
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22288