Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Activitats de sensibilització i educació ambiental en ecosistemes aquàtics continentals (Va d'aigua)

Aquest recurs engloba una sèrie d'activitats de sensibilització i educació ambiental dissenyades per conservar i donar a conèixer els valors dels sistemes aquàtics continentals (rius, basses i rieres) en el marc del projecte (Va d'Aigua) (www.diba.cat/mediambient/va-daigua-recursos). Aquestes activitats també s'ofereixen en el marc de la campanya del Dia Mundial de l'Aigua, que coordina la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Sol·licitud d'un ens local de la província de Barcelona
Activitats a desenvolupar fora del espais naturals inclosos dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Màxim 3 sol·licituds de cada activitat per ens local.
Altres condicions: Formulari de sol·licitud:
https://formularis.diba.cat/diba/otepa/activitats-tallers-amb-monitoratge
L'ens local ha de garantir que es compleixen els requeriments descrits a cada fitxa de l'activitat.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: En el cas que les activitat es facin a l'espai públic, l'ens local ha de garantir que l'espai on es farà l'activitat està degudament senyalitzat i acotat per garantir la seguretat i el desenvolupament de la mateixa (amb tanques, o cintes per garantir les distàncies de seguretat).
L'ens local ha de garantir que disposa de l'assegurança de responsabilitat civil corresponent.
L'ens local ha d'omplir una fitxa de valoració de cada activitat realitzada.

Normativa aplicable:

  • www.diba.cat/es/web/mediambient Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2022
Canal: Formulari web
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 17/01/2022 a 04/11/2022
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22285