Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Activitats amb monitoratge de sensibilització ambiental

Conjunt d'activitats de sensibilització ambiental que s'ofereixen als ens locals en el marc de fires, esdeveniments o jornades ambientals.
Moltes d'aquests activitats s'ofereixen també en el marc de les campanyes de sensibilització que organitzem conjuntament amb d'altres administracions i que coordina la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Setmana de l'Energia, Setmana de la Mobilitat, Setmana per a la Prevenció de Residus, Setmana per a la Prevenció de la Contaminació Acústica)
Les activitats que es posen a disposició dels ens locals es classifiquen en tres àmbits :

1. Activitats de sensibilització ambiental sobre transició energètica
- Pedalem pel clima: www.diba.cat/es/web/mediambient/pedalem-pel-clima
- Pedala amb energia: www.diba.cat/es/web/mediambient/bicicletes-generadores-d-energia
- Cuinem amb energia solar: www.diba.cat/es/web/mediambient/cuina-solar-parabolica
- Coneix l'autoconsum fotovoltaic: www.diba.cat/es/web/mediambient/Equip-solar-d-autoconsum
- Mesurem amb energia: www.diba.cat/es/web/mediambient/aparells-de-mesura
- Vine a jugar amb l'Actiwatt: www.diba.cat/es/web/mediambient/joc-actiwatt

2. Activitats de sensibilització ambiental sobre gestió i prevenció de residus
- Vull un món de colors: www.diba.cat/es/web/mediambient/photocall-vull-un-mon-de-colors
- Escapem dels plàstics: www.diba.cat/es/web/mediambient/escapem-dels-plastics

3. Activitats de sensibilització ambiental sobre sostenibilitat
- La ciutat cosmopolita que volia ser bonica: www.diba.cat/es/web/mediambient/ciutat-cosmopolita-bonica
- Joc Ciutats en transició: www.diba.cat/es/web/mediambient/joc-ciutats-en-transicio
- Experimenta amb les taules de llum: www.diba.cat/es/web/mediambient/taula-de-llum
- El joc de la soca: www.diba.cat/es/web/mediambient/joc-de-la-soca


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Que la petició vingui d'un ens local
Que l'activitat es realitzi en el marc d'una fira, esdeveniment o jornada ambiental

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Nombre màxim de sol·licituds 2 per ens local (incloses les campanyes de la setmana de prevenció de residus, la setmana de l'energia, la setmana de la mobilitat).
Altres condicions: Formulari de sol·licitud:
https://formularis.diba.cat/diba/otepa/activitats-tallers-amb-monitoratge
L'ens local ha de garantir que es compleixen els requeriments descrits a cada fitxa de l'activitat.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - Atès que la major part de les activitat es fan a l'espai públic, l'ens local ha de garantir que l'espai on es farà l'activitat està degudament senyalitzat i acotat per garantir la seguretat i el desenvolupament de la mateixa (amb tanques, o cintes per garantir les distàncies de seguretat).
- L'ens local ha de garantir que disposa de l'assegurança de responsabilitat civil corresponent.
- L'ens local ha d'omplir una fitxa de valoració de cada activitat realitzada.

Normativa aplicable:

  • www.diba.cat/es/web/mediambient
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2022
Canal: Formulari web
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 17/01/2022 a 16/12/2022
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22284