Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Xarxa de les Agendes Urbanes Locals

Espai relacional de cooperació, intercanvi, innovació, aprenentatge i avaluació, destinat a donar suport als governs locals que afronten el desenvolupament de la seva agenda urbana local. El recurs ha de promoure el debat i la capitalització del coneixement, així com orientar en la resolució de problemes o necessitats que es generin en el procés de redacció i d'implementació del pla d'acció de l'agenda urbana local, proporcionant als ens locals l'oportunitat de participar en diferents espais d'intercavi.

Els objectius de la xarxa són:
- Ser fórum de debat de les agendes urbanes locals
- Reforçar la coordinació i la cooperació en la implementació de les agendes urbanes locals
- Constituir-se en laboratori d'experiències
- Incorporar agents del territori en el procés d'implementació de l'agenda urbana local
- Establir relacions amb altres xarxes existents, més enllà de la demarcació

Es tracta d'un recurs transversal que es desenvolupa en col·laboració amb l'Àrea d'Acció Climàtica, la Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, el Servei d'Agenda Urbana 2030 i Participació i l'Oficina d'Habitatge, i forma part del desplegament del Projecte Transformador del PAM 2020-2023 de la corporació: Impuls de les Agendes Urbanes Locals.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per aquest recurs.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Tenir concedit el recurs tècnic Disseny de l'Agenda Urbana Local
Estar redactant, tenir redactat o estar implementant l'agenda urbana local del seu territori
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-175, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-175-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Denominació (títol) de l'actuació sol·licitada:
Adhesió a Xarxa de les Agendes Urbanes Locals - Barcelona

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 31/12/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel. 934 020 648
s.urbanisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22281