Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Governs digitals

Inclusió d'empleats dels ens locals com a docents ocasionals de les accions formatives de la DIBA

Col·laboració entre els ajuntaments i la Diputació de Barcelona per a la designació de docents d'entre els empleats públics locals per formar part de la cartera de proveïdors de la Diputació de Barcelona.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Que els docents siguin proposats pels ajuntaments, prèvia validació tècnica professional en funció de la seva especialitat i disponibilitat 100

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Models d'ofici disponibles a: www.diba.cat/web/formacio/documentacio

Normativa aplicable:

  • Regulació en matèria de règim local i protecció de dades
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Cartera corporativa de docents 2023
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 01/01/2023 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Formació

Tel. 934 049 300
ds.formacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23292