Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Consultoria en protecció de dades

Es dona suport en els àmbits següents:
- Resolució de consultes, en supòsits concrets, que es puguin generar en l'aplicació de la normativa de protecció de dades
- Accés a la comunitat de pràctica "Comunitat virtual en protecció de dades" de la Diputació de Barcelona.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que e torni a presentar la sol·licitud per aquests recurs.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Consulta provinent del referent intern en protecció de dades de l'ens

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Dues consultes per ens.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Normativa aplicable:

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abr
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2023
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 01/01/2023 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23281