Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Anem al teatre

Programa organitzat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments que ofereix, en horari escolar, espectacles d'arts escèniques i musicals per als alumnes d'educació infantil, primària i secundària, batxillerat i cicles formatius. Està adreçat a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona.

Per poder participar del programa, els ajuntaments han de signar un conveni tipus d'adhesió amb la Diputació de Barcelona:
www.diba.cat/web/anemalteatre/ajuntaments/participar

Els convenis actuals van iniciar la seva vigència el dia 1 de setembre de 2020 i finalitzaran el 31 de juliol de 2024, coincidint amb els cursos escolars 2020-21, 2021-22, 2022-23 i 2023-24. Per tant els ens locals que ja disposen d'un convenis tipus signat no cal que presentin una nova sol·licitud per aquest recurs.

Aquest recurs s'ofereix en col·laboració amb la Gerència de Serveis d'Educació.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Ajuntaments de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona
Ajuntaments de municipis que disposin de centre docent
Els municipis, amb espai escènic que es faci servir per al programa, han de certificar que compleix la normativa vigent i disposa de les condicions adequades en matèria de seguretat, climatització i higiene

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Per poder participar del programa, els ajuntaments han de signar un conveni tipus d'adhesió amb la Diputació de Barcelona:
www.diba.cat/web/anemalteatre/ajuntaments/participar

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Normativa aplicable:

  • Conveni d'adhesió al programa "Anem al teatre" a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona, per als cursos 2020 a 2024.
  • Conveni tipus d'adhesió al programa Anem al teatre aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 10/10/2019 (BOPB 31/10/2020).
    www.diba.cat/web/anemalteatre/ajuntaments/participar
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Suport a la difusió artística 2023
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Difusió Artística

Tel. 934 022 978
oda@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23276