Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Accessibilitat cultural: la Mirada Tàctil

L'objectiu del recurs és desenvolupar polítiques de patrimoni cultural comunitari per apropar els museus locals adherits a la Xarxa de Museus Locals (XML) a nous segments de població. Entenem el museu com un entorn propici per a la inclusió cultural, un espai de relació que ha de ser sensible a les diferències i vetlli per compensar les desigualtats culturals.

La Mirada Tàctil es centra en el desplegament d'equipaments museogràfics, de presentació tàctil del fons i continguts del museu, com element d'inclusió per assegurar l'accessibilitat cultural a tots els visitants. Els elements exposats poden ser originals o còpies, fidels en matèria, textura i, en qualsevol cas, es persegueix la heterogeneïtat material dels elements.

Més informació a: www.diba.cat/es/web/opc/mirada_tactil

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals

Requisits de concessió:
Cal que el Museu estigui adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML) i haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural el darrer qüestionari disponible del Cercle de comparació intermunicipal dels museus locals.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: L'execució serà al llarg de l'any 2024.

Normativa aplicable:

  • Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Suport al patrimoni cultural (museus i arxius municipals) 2023
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 01/10/2023 a 31/10/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23272