Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Medi ambient

Materials d'educació ambiental en préstec

Recursos d'educació ambiental en préstec a disposició dels ens locals per acompanyar o complementar accions de sensibilització ambiental del municipi.
Els recursos que s'ofereixen són els següents:
- Aparells de mesura: www.diba.cat/es/web/mediambient/aparells-de-mesura
- Cuines solars: www.diba.cat/es/web/mediambient/cuina-solar-parabolica
- Joc Actiwatt: www.diba.cat/es/web/mediambient/joc-actiwatt
- Motxilles Euronet 50/50: www.diba.cat/es/web/mediambient/Motxilles-Euronet-50/50
- Joc la ruleta dels ODS: www.diba.cat/es/web/mediambient/la-ruleta-dels-ods
- Joc Ciutats en transició: www.diba.cat/es/web/mediambient/joc-ciutats-en-transicio
- Jocs d'espècies exòtiques invasores d'espais fluvials: www.diba.cat/es/web/mediambient/jocs-d-exotiques

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Que la petició vingui d'un ens local
Que el material en préstec s'utilitzi en el marc d'una activitat de sensibilització ambiental, ja sigui en escoles, entitats o públic general

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: No hi ha un límit de peticions per ajuntament, aquestes venen condicionades en funció de la disponibilitat del recurs.
Altres condicions: Cal omplir el formulari de sol·licitud:
https://formularis.diba.cat/diba/recursos-educacio-ambiental

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: L'ens local sol·licitant es responsabilitza de:
- El bon ús del recurs cedit en préstec
- Del transport, muntatge, ús i dinamització del recurs va a càrrec de l'ens local sol·licitant.
- De garantir que es prenguin les mesures oportunes per tal que els recursos i materials cedits no resultin malmesos per negligència en el desenvolupament de les activitats previstes. També es responsabilitza de les despeses dels possibles desperfectes per negligència. Ha de tenir una l'assegurança de responsabilitat civil corresponent.
- De garantir la neteja i desinfecció dels materials en préstec abans del seu retorn.
- En cas que els materials i recursos cedits no els gestioni directament l'ens local i els cedeixi a altres equipaments municipals (escola, casal, biblioteca, centre cívic, etc.), s'entén que igualment se'n fa responsable civil subsidiari.
- L'ens local ha d'omplir una fitxa de valoració de cada material prestat.

Normativa aplicable:

  • www.diba.cat/es/web/mediambient Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2022
Canal: Formulari web
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 17/01/2022 a 16/12/2022
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22283