Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Innovació i governs digitals

SeTDIBA: migració de documents i solucions d'administració digital

Suport econòmic per cobrir les despeses derivades del manteniment d'eines de gestió d'expedients dels ens locals beneficiaris dels serveis de transformació digital SeTDIBA, pendents d'implantació; o aquelles derivades del procés de migració de dades i documents a eines SeTDIBA, amb l'objectiu d'assegurar la gestió digital de l'ens local fins a la incorporació definitiva a les eines SeTDIBA, d'acord amb la legislació vigent.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Ser beneficiari dels serveis de transformació digital SeTDIBA a data 01.01.2021
Disposar d'un gestor d'expedients propi amb expedients i documents autèntics que caldrà migrar en fer la implantació de SeTDIBA
En cas de destinar l'ajut a migració de dades, no haver estat receptor en catàlegs anteriors d'ajuts a la migració de dades i documents a eines SeTDIBA
En cas de destinar l'ajut a migració de dades, exportar els documents i dades d'acord amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les directrius facilitades pel Gabinet d'Innovació Digital
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Els imports màxim a sol·licitar seran:
- Per al manteniment dels gestors d'expedients:
. Ajuntaments de municipis de fins a 500 habitants: 2.000 euros
. Ajuntaments de municipis de 501 a 2.500 habitants: 3.500 euros
. Ajuntaments de municipis de 2.501 a 5.000 i EMDs: 4.000 euros
- Per als processos de migració: 1.500 euros

L'ens local només podrà sol·licitar suport econòmic per a un dels conceptes:
- manteniment de gestors d'expedients
- processos de migració.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Pendent d'aprovació Pendent d'aprovació
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital

Tel. 934 022 803
gb.innovaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22260