Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Inclusió d'empleats dels ens locals com a docents ocasionals de les accions formatives de la DIBA

Col·laboració entre els ajuntaments i la Diputació de Barcelona per a la designació de docents d'entre els empleats públics locals per formar part de la cartera de proveïdors de la Diputació de Barcelona.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Que els docents siguin proposats pels ajuntaments, prèvia validació tècnica professional en funció de la seva especialitat i disponibilitat 100

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Models d'ofici disponibles a: www.diba.cat/web/formacio/documentacio

Normativa aplicable:

  • Regulació en matèria de règim local i protecció de dades
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Cartera corporativa de docents 2021
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/01/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció Serveis de Formació

Tel. 934 049 300
ds.formacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21338