Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Informació estadística territorial

Aquest suport tècnic té per objectiu aportar informació i coneixement als ens locals per facilitar la pressa de decisions en l'àmbit del desenvolupament econòmic.
Inclou la realització d'un recull estadístic del municipi de 15 a 25 pàgines, amb un buidat de les dades del programa Hermes, i també informació estadística de les empreses i de les persones assalariades i autònomes del municipi, codificades per la classificació catalana d'activitats econòmiques.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants

Requisits de concessió:
Municipis menors de 10.000 habitants

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Més informació: www.diba.cat/hermes

Normativa aplicable:

  • Potenciar el desenvolupament econòmic local.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2021
Canal: Correu electrònic
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 31/01/2021 a 30/11/2021
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic

Tel. 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21328