Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Tractament arxivístic, conservació i restauració dels arxius municipals (fons documentals)

Suport a les necessitats dels arxius municipals, adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM), en el manteniment del seu fons documental. Hi ha dues línies:
- Realització de projectes tècnics de gestió documental i arxiu amb l'objectiu de normalitzar i potenciar l'organització dels seus fons. Adreçada als arxius de la Central de Serveis Tècnics (CST) de la XAM.
- Conservació del patrimoni documental a través d'actuacions i d'assessorament de conservació preventiva i de restauració. Adreçada a tots els arxius de la XAM.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Arxiu adherit a la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM)
Els arxius de la Central de Serveis Tècnics han d'haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural l'enquesta anual de l'any 2020
Per al tractament arxivístic cal disposar d'una sala de treball equipada adequadament per a les tasques a realitzar i tenir un sistema de gestió documental amb la descripció normalitzada
Per a la conservació i restauració cal disposar d'un dipòsit de documentació que garanteixi les condicions ambientals, de protecció i seguretat d'acord amb la normativa
Assumpció per l'ens local d'una part del projecte

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - El suport al tractament arxivístic és únicament per als arxius que formen part de la Central de Serveis Tècnics (CST) de la XAM.
- El suport de conservació i restauració és per a tots els arxius de la XAM.
- La sol·licitud de l'ens ha d'anar acompanyada dels formularis associats a cada línia de treball.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: L'execució serà al llarg de l'any 2022.

Normativa aplicable:

  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Suport al patrimoni cultural (museus i arxius municipals) 2021
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/10/2021 a 31/10/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21317