Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Exposicions itinerants d'art contemporani

Exposicions d'art contemporani produïdes pel Programa d'Arts Visuals de la Diputació de Barcelona adreçades a espais expositius municipals: centres d'art, museus i sales d'exposicions. Totes les exposicions ofereixen serveis educatius i activitats específiques per a cada municipi, amb la voluntat d'oferir recursos als visitants per contextualitzar, aprofundir i dialogar amb les temàtiques i els plantejaments de l'exposició i amb els artistes que hi participen. Es poden consultar les exposicions disponibles i els requeriments tècnics a www.diba.cat/oda/aavv_exposicions

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Complir els requeriments que es detallen al plec de condicions tècniques de l'exposició sol·licitada
Assumir la part de les despeses de la itinerància a càrrec de l'ajuntament que es detallen al dossier de l'exposició
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de cofinançament s'establirà per cada exposició.Trobareu la informació detallada a www.diba.cat/oda/aavv_exposicions. En cas que les mesures decretades per les autoritats competents en relació a la COVID-19 obliguin a tancar l'exposició en un municipi, o bé durant la totalitat del calendari previst o bé durant pràcticament la totalitat del calendari previst, el cost d'aquella itinerància serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Altres condicions d'execució i justificació: - Recull de les dades de públic assistent a l'exposició.
- Informe de conformitat amb l'assistència prestada.
- L'execució serà al llarg del 2021 i/o 2022.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Difusió Artística

Tel. 934 022 978
oda@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21132