Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de l'espai urbà degut a la COVID-19

Per aquest recurs no cal sol.licitud.

Concessió d'ajuts directes per a treballs de neteja, desinfecció i millora dels elements que formen part del mobiliari urbà i de l'espai públic com son la neteja d'elements, la desinfecció d'elements, la senyalització d'elements i la millora d'elements tant en medi urbà com en l'entorn rural, i aquells que des de l'inici de l'estat d'alarma degut a la COVID-19 no s'han utilitzat i que fins al 31 de desembre de 2020 s'hi haurà d'actuar per garantir-ne la seguretat sanitària i d'utilització.

Aquest fons compta amb un pressupost de 230.000,00 euros per l'any 2020. El criteri de distribució s'estima de manera directa entre els 230 municipis de menys de 10.000 habitants i es fa un repartiment de 1.000 euros d'ajut per municipi.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-20, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-002-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 7.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai Públic

Tel. 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20385