Fitxa del recurs

Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública
Comerç i consum

Suport a la digitalització dels mercats municipals

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Aquest recurs neix per reforçar el paper dels mercats municipals com a proveïdors de producte fresc de proximitat a la població i d'incrementar la seva oferta i presència digital, la necessitat de la qual s'ha fet especialment patent a partir de la crisi sanitària de la COVID-19.

Els objectius d'aquest nou recurs es concreten en:
- Ampliar els canals de comercialització dels mercats municipals mitjançant la incorporació de plataformes de venda en línia.
- Facilitar a la població consumidora l'accés digital als productes saludables i de proximitat
- Digitalitzar mercats i evitar la bretxa tecnològica dins el sector distribució.
- Dotar als mercats de sistemes tecnològics de control de l'aforament, així com de control de les mesures sanitàries de l'equipament.
- Crear un sistema d'indicadors de dades comú per a tota la província de Barcelona.
- Garantir l'equilibri territorial.

S'inclou:
- Suport, preferentment, a la implementació de plataformes digitals per a la venda en línia i el servei a domicili
- Suport de sistemes tecnològics de control de l'aforament
- Suport de sistemes de control de mesures sanitàries de l'equipament

Totes aquestes actuacions que s'executin durant l'any 2020.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 2.500 habitants

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-20, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-002-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: Locomoció, dietes, premis i obsequis.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-050, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-050-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
Altres condicions d'execució i justificació: Per a la justificació caldrà presentar el formulari associat amb l'informe d'indicadors preestablerts per la Diputació de Barcelona.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Suport al Teixit Comercial Local

Tel. 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20375