Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Salut pública

Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESO

Consisteix en la realització d'una enquesta sobre els hàbits de salut a alumnes de 4t d'ESO dels centres educatius del municipi sol·licitant.
L'enquesta és un instrument que facilita informació sobre la percepció de l'estat de salut i els estils de vida dels adolescents de la població, així com la comparació amb el conjunt de la demarcació per tal de detectar aspectes significatius que puguin requerir priorització.
L'enquesta és voluntària i anònima, i es realitza mitjançant un qüestionari autoadministrat a l'aula. Els centres escolars reben orientació tècnica sobre com realitzar la sessió de completar les enquestes. Un cop recollides les enquestes s'analitzaran els resultats i es facilitarà als ajuntaments un informe.
Existeix la possibilitat de realitzar una sessió de presentació i discussió dels resultats amb els professionals municipals.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

Requisits de concessió:
Els centres educatius del municipi han d'estar dotats de dispositius informàtics suficients perquè el grup classe complimenti l'enquesta (ordinadors, tauletes o equivalents)

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La prestació d'aquest recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- Un tècnic referent de la Secció d'Informació i Anàlisi contactarà amb l'ajuntament per pactar i planificar la prestació del recurs al llarg del període de la seva vigència, en funció de la disponibilitat del Servei de Salut Pública i d'acord amb l'ajuntament.

Normativa aplicable:

  • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Oferta Salut Pública 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Salut pública

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20335