Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Administració local

Caixa de Crèdit

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local de la Diputació de Barcelona que té per objecte l'atorgament de crèdits als ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats de la província per al finançament de:
- Noves inversions
- Déficit de finançament en inversions executades
- Operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

S'exclouen el refinançament de deute anterior i les operacions de tresoreria.


Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
www.diba.cat/web/suportfin/cc_default

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: www.diba.cat/web/suportfin/cc_default

Condicions d'execució i justificació

Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació: www.diba.cat/web/suportfin/cc_normes#article9
Altres condicions d'execució i justificació: Els expedients que es tramitin a partir de l'1 d'octubre no s'assegura que es concedeixin dins de l'any en curs.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Caixa de Crèdit 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Programació

Tel. 934 722 237
s.programacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20314