Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Administració local

Programa de Crèdit Local

El Programa de Crèdit Local (PCL) té per objectiu reduir els costos financers dels préstecs dels municipis destinats a noves inversions, a través de la negociació conjunta dels préstecs sol·licitats pels diversos ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la província davant una entitat de crèdit, amb la qual cosa s'obté una línia de préstecs per a inversions a un tipus d'interès preferencial. La Diputació de Barcelona subvenciona una part dels interessos del préstec. La subvenció es lliura d'una sola vegada, un mes després de la signatura, i es destina exclusivament a l'amortització anticipada d'aquest.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
www.diba.cat/web/suportfin/pc_default

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: www.diba.cat/web/suportfin/pc_default

Condicions d'execució i justificació

Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació: www.diba.cat/web/suportfin/pc_normes#article15
Altres condicions d'execució i justificació: Els expedients que es tramitin a partir de l'1 d'octubre no s'assegura que es concedeixin dins de l'any en curs.

Normativa aplicable:

ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Programa de Crèdit Local 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Programació

Tel. 934 722 237
s.programacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20313