Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Museus i patrimoni cultural moble

Assessoraments i museització d'espais i equipaments patrimonials

Suport puntual a les peticions dels municipis per a assessorament i museització d'espais i equipaments patrimonials que requereixen actuacions i no tenen un museu local adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML).


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, consorcis locals

Requisits de concessió:
No tenir un museu local adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML)

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Una per ens local.

Normativa aplicable:

  • Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural de Catalunya; Llei 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni històric espanyol.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Suport al patrimoni cultural (museus i arxius municipals) 2020
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/05/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Cultura

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20293