Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Difusió artística als municipis

Anem al teatre

Programa organitzat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments que ofereix, en horari escolar, espectacles d'arts escèniques i musicals per als alumnes d'educació infantil, primària i secundària, batxillerat i cicles formatius. Està adreçat a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona.

Aquest recurs s'ofereix en col·laboració amb la Gerència de Serveis d'Educació.

Per poder participar del programa, els ajuntaments han de signar un conveni tipus d'adhesió amb la Diputació de Barcelona. Els convenis actuals van iniciar la seva vigencia el dia 1 de setembre de 2016 i finalitzaran el 31 de juliol de 2020, coincidint amb els cursos escolars 2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20.


Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats

Requisits de concessió:
Ajuntaments de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona
Ajuntaments de municipis que disposin de centre docent
Els municipis, amb espai escènic que es faci servir per al programa, han de certificar que compleix la normativa vigent i disposa de les condicions adequades en matèria de seguretat, climatització i higiene

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Normativa aplicable:

  • Conveni d'adhesió al programa "Anem al teatre" a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona, per als cursos 2016 a 2020.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Suport a la difusió artística 2020
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Cultura

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Difusió Artística

Tel. 934 022 683
oda@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20289