Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Espai de treball i intercanvi dels plans municipals d'educació per al desenvolupament

Suport als ens locals que tenen en execució un Pla Municipal d'Educació per al Desenvolupament mitjançant un espai d'intercanvi, reflexió, innovació i aprenentatge.

A partir d'una identificació conjunta de les necessitats dels referents municipals, s'organitzaran sessions de treball específiques en les quals s'aportarà coneixement especialitzat i es treballarà sobre la base de les experiències dels diferents ens locals que hi participen.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

Requisits de concessió:
Haver sol·licitat un Pla Municipal d'Educació per al Desenvolupament del Catàleg XGL2020, tenir en execució un atorgat al Catàleg XGL 2019 o disposar d'un instrument propi de planificació de l'EpD local.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Es poden acollir a aquest recurs tots els ens locals que hagin sol·licitat el recurs econòmic Pla municipal d'educació per al desenvolupament del Catàleg XGL 2020 o als quals es va aprovar aquest recurs amb caràcter pluriennal en el marc del Catàleg XGL 2019. També es podran acollir aquells ens locals de més de 10.000 habitants que disposin d'una planificació de l'educació per al desenvolupament que s'impulsa des de l'ens local.

Normativa aplicable:

  • Regulació en matèria de regim local i de protecció de dades personals
    Llei 26/2001 de 31 de desembre de cooperació al desenvolupament.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Xarxes i espais de millora 2020
Canal: Correu electrònic
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20288