Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Millora de la gestió pública

Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI)

Els Cercles de Comparació Intermunicipals es configuren com un mètode de treball, amb periodicitat anual, en l'àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals, per a assolir els objectius següents:
- Mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats
- Formar un grup de treball per intercanviar experiències
- Impulsar la millora dels serveis.

Els serveis municipals analitzats a través dels Cercles de Comparació Intermunicipal són: Abastament d'aigua; Biblioteques; Cementiris municipals; Enllumenat públic; Escoles bressol; Escoles de música; Esports; Espais escènics; Fires locals; Gestió i tractament de residus; Mercats municipals; Museus locals; Neteja viària; Oficines Municipals d'Informació al Consumidor; Policia local; Seguretat alimentària; Serveis de mediació ciutadana; Serveis culturals; Serveis locals d'ocupació; Serveis socials; Verd urbà.


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
www.diba.cat/menugovernlocal/cci

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: En funció dels requisits, disponibilitat de recursos i temporització de treball de cada centre gestor responsable del Cercle de Comparació que gestiona.

Normativa aplicable:

ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Xarxes i espais de millora 2020
Canal: Correu electrònic
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 14/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gestió

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Programació

Tel. 934 722 237
s.programacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20287