Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Estratègies per al desenvolupament econòmic local

Informes estratègics de desenvolupament econòmic local

Elaboració d'un informe de prediagnosi que estableixi les bases per al desenvolupament del municipi i permeti impulsar plans, projectes, programes, acords, etc.
Inclou:
- Anàlisi del municipi en els àmbits territorial, econòmic, social i de governança
- Aspectes crítics del desenvolupament econòmic local en comparació amb altres municipis
- Models de referència i casos d'interès
- Elements per a l'estratègia
- Recomanacions per al disseny, l'organització i la posada en marxa dels processos esmentats.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants

Requisits de concessió:
S'exclouran els ens locals que han estat destinataris del recurs en les dues últimes convocatòries
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

El 80% de les assistències s'han d'iniciar en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva comunicació d'aprovació al PMT, però mai en més de 5.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 18/06/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Economia i treball

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic

Tel. 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20169