Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Assessoraments a espais i equipaments patrimonials

Suport a peticions de municipis de menys de 20.000 habitants amb l'objecte de realitzar assessoraments tècnics per a la millora de la museïtzació d'espais i equipaments patrimonials, així com per a la documentació de les col·leccions locals, i que no són un museu adherit a la Xarxa de Museus Locals.

Aquest ajut té dues línies d'actuació:

- Museïtzació: revisar i proposar les actuacions relacionades que s'han de tenir en compte per a la museïtzació d'espais i equipaments patrimonials (tipus de museografia, relació d'objectes que l'han d'acompanyar, condicions ambientals dels espais, tipus de gestió, etc. ).

- Documentació: revisar les actuacions que s'han de tenir en compte per a la millora de la documentació, l'inventari, accés i difusió de les col·leccions locals. L'Oficina de Patrimoni Cultural pot facilitar un programa de documentació de col·leccions.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de solvència i adequació de la proposta
- Valoració de la solvència de la proposta (25 punts):
+ Poc solvent (5 punts)
+ Bastant solvent (15 punts)
+ Molt solvent (25 punts)

- Valoració de l'adequació de la proposta (25 punts):
+ Poc adequada (5 punts)
+ Bastant adequada (15 punts)
+ Molt adequada (25 punts)
50
Municipis de fins a 20.000 habitants, prioritzant els de menor població
- Municipis de fins a 2.000 habitants (30 punts)
- Municipis entre 2.001 i 5000 habitants (25 punts)
- Municipis entre 5.001 i 10.000 habitants (20 punts)
- Municipis entre 10.001 i 15.000 habitants (15 punts)
- Municipis entre 15.001 i 20.000 habitants (10 punts)
30
Interès supralocal i/o grau de col·laboració amb altres ens locals
- Té interès supralocal (10 punts)
- Col·laboració amb altres ens locals (10 punts)
20

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-Assessorament_espais-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379459895/Assessoraments_espais_equipaments_patrimonials.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens en cada línia d'actuació
Altres condicions: Municipis fins a 50.000 habitants
Resten exclosos els municipis amb museus locals adherits a la Xarxa de Museus Locals

Normativa aplicable:

  • Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Suport al patrimoni cultural (museus i arxius municipals) 2023
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 01/01/2023 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
112738