Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Promoció del canal electrònic, l'accés a la informació pública i la transparència

Suport a activitats que tenen per objectiu impulsar l'ús del canal digital, fomentar el dret d'accés a la informació pública i la transparència entre la ciutadania

Els tallers tenen els objectius següents:
1. Promoure l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació electrònica.
2. Ajudar a la petita i mitjana empresa a licitar i facturar de forma electrònica
3. Donar a conèixer el funcionament de la Finestreta Única Empresarial
4. Donar suport a les entitats en la tramitació i justificació de subvencions
5. Recolzar a les gestories en la seva relació amb l'administració
6. Ajudar a col·lectius professionals o socials concrets en la seva relació amb l'administració
7. Donar a conèixer de forma pràctica el dret d'accés a la informació pública
8. Donar a conèixer el portal de transparència i fomentar l'ús de les dades obertes existents.


Els tallers han de ser pràctics i han d'assegurar que, en finalitzar, els assistents disposen dels coneixements i capacitat tècnica per poder tramitar de forma telemàtica.

Tots els tallers han d'incorporar un apartat dedicat a treballar amb els assistents els sistemes d'identificació i signatura al seu abast (certificat de representat legal, idCAT, o en tot cas, l'idCAT Mòbil)

Si l'ens sol·licitant de l'ajut disposa del servei REPRESENTA proveït pel Consorci AOC, els tallers han d'incorporar un apartat dedicat a informar als assistents sobre com utilitzar aquest servei.

Les activitats poden ser presencials o telemàtiques.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
La proposta de tallers sol·licitats ha d'estar alineada amb els objectius dels recurs.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-186-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-186-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Màxim 5 tallers per ens local, tramitats en una única sol·licitud o en varies sol·licituds (màxim 5)
Altres condicions: Les activitats poden ser presencials o telemàtiques.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - Els ens beneficiaris del recurs estan obligats a difondre que l'activitat ha estat subvencionada per la Diputació de Barcelona.
- Tots els ens locals participants en les activitats hauran de fer accions de comunicació en el seu territori.
- El nombre mínim d'assistents per a què l'activitat es pugui realitzar serà de 5 usuaris per taller.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions publiques
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 03/07/2023 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital

Tel. 934 022 803
gb.innovaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
111314