Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Ajut per a la prestació de les funcions públiques de secretaria-intervenció

L'objectiu del recurs és atorgar ajuts econòmics per a garantir la prestació efectiva de les funcions públiques necessàries de secretaria i intervenció en aquells municipis amb escassa capacitat econòmica i de gestió.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 2.500 habitants, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Població igual o inferior a 1.500 habitants
Pressupost igual o inferior a 600.000 euros

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Dues (una per semestre).
Altres condicions: - Els ajuntaments poden efectuar dues sol·licituds al llarg de l'any, una per cada semestre (3.000 euros).
- Els requisits per accedir al recurs són: població inferior a 1.500 habitants i/o pressupost de l'ens inferior a 600.000 euros. No són excloents i es pot optar a l'ajut econòmic amb el compliment de només un d'ells.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 4.
Les despeses elegibles poden ser de Capítol 1 o de Capítol 4 en cas que es faci transferència al Consell Comarcal.
Import màxim d'ajut: 6.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf
Període d'execució i justificació: Anual: 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 31/03/2023

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: 14/06/2022 a 31/10/2022
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral

Tel. 934 022 248
ds.secretaria@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
110042